8
Sevostyanov Petr A.
Kosygin Russian State University
DETERMINISTIC MODEL OF THE DYNAMICS STRAIGHTENING OF FIBRES DURING CARDING ON A ROLLER MACHINE
Sevostyanov P. A. Deterministic model of the dynamics straightening of fibers during carding on a roller machine. Tekhnologii i kachestvo = Technologies & Quality. 2021;2(52):49–51. (In Russ.) https://doi.org/ 10.34216/2587-6147-2021-2-52-49-51.
DOI: https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021-2-52-49-51
УДК: 677.024:519.876.5
Publish date: 2021-05-27
Annotation: The article proposes a simple nonlinear deterministic model of the dynamics of fibre straightening in the working areas “drum – drum”, “drum – roller”, “roller – roller”. The model allows you to predict the value of the average straightness of the fibers in the mass that repeatedly passes through the working area of the machine. The model includes only one parameter that determines the efficiency of fibre straightening during carding. The dependence of the average straightness of the fibres on the number of repeated passes of the fibre through the working area at different values of the carding efficiency is obtained.
Keywords: carding, roller carding machine, fibre straightening, dynamics, deterministic model, carding effi-ciency, fibre straightening ratio coefficient
Literature list: 1. Sevost'yanov A. G., Sevost'yanov P. A. Modelirovanie tekhnologicheskih processov (v tekstil'noj promyshlennosti) : [ucheb. dlya vuzov po spec. «Pryadenie natur. i him. volokon», «Tkachestvo», «Pr-vo netkan. tekst. materialov». M. : Leg. i pishch. prom-st', 1984. 344 s. 2. Ashnin N. M. Teoreticheskoe i eksperimental'noe issledovanie processa kardochesaniya voloknistyh materialov : dis. … d-ra tekhn. nauk. L., 1979. 474 s. 3. Zarubin V. M., Belogolovcev S. D. Analiz processa obrazovaniya prochesa // Izvestiya vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 1990. № 2. S. 22–24. 4. Skulanova N. S. Proektirovanie tekhnologii i sformirovannoj iz netradicionnyh vidov syr'ya apparatnoj sherstyanoj pryazhi : dis. ... d-ra tekhn. nauk. M., 2008. 306 s. 5. Komp'yuternoe modelirovanie dliny i toniny volokon shersti v topse i lente na osnove dannyh naturnyh eksperi-mentov / P. A. Sevost'yanov, K. V. Ordov, E. I. Bitus, T. A. Samojlova, V. V. Monahov // Izvestiya vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 2015. № 6. S. 185–189. 6. Gromov S. S., Sevost'yanov P. A. Analiz dinamiki dolevogo sostava dvuhkomponentnogo voloknistogo materiala v processe kardochesaniya // Izvestiya vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 2009. № 6(321). S. 109–112. 7. Sevost'yanov P. A. Dinamika i modeli osnovnyh processov pryadeniya. Ch. 1. Ryhlenie, ochistka, smeshivanie, kardo- i grebnechesanie / Rossijskij gos. un-t im. A. N. Kosygina (Tekhnologii. Dizajn. Iskusstvo). M., 2020. 264 s.
Author's info: Sevostyanov Petr A., Kosygin Russian State University, Moskow, Russia E-mail: petrsev46@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9919-5551