9
Murodov Orif Zh.
Tashkent Institute of Textile and Light Industry
INFLUENCE OF THE MESH SHAPE OF THE FINE LITTER CLEANER FOR RAW COTTON ON THE CLEANING EFFECT
Murodov O. Zh. Influence of the mesh shape of the fine litter cleaner for raw cotton on the cleaning effect. Tekhnologii i kachestvo = Technologies & Quality. 2021;2(52):52–55. (In Russ.) https://doi.org/ 10.34216/2587-6147-2021-2-52-52-55
DOI: https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021-2-52-52-55
УДК: 667.021
Publish date: 2021-05-27
Annotation: Increasing the efficiency of cleaning raw cotton from weeds will ultimately improve the quality of products in the textile industry. It has been established that when using cylindrical mesh on purifiers with peg drums, the exciting force acting on the strips from the side of the net has a stable frequency, determined mainly by the frequency of rotation of the peg drum. This mode of operation of the cleaner does not effectively remove trash impurities. To improve the efficiency of the cleaner, it is proposed to use a grid in the form of a multifaceted prism. It was found that, by design conditions, the minimum number of mesh faces is four. The dependence of the cleaning effect on the number of faces of the perforated mesh of the cleaner has been experimentally obtained. It was found that with an increase in the number of mesh edges, the cleaning effect and fiber damage decrease. With the number of faces equal to six, it is possible to achieve an increase in the cleaning effect by an average of 16 % with a slight increase in fibre damage.
Keywords: raw cotton, fine litter cleaner, cleaning effect, perforated mesh, peg drum, fibre damage, flytrap
Literature list: 1. Korabel'nikov R. V., Korabel'nikov A. R. Teoriya i praktika sovershenstvovaniya ochistitelej volokna : monografiya. Kostroma : Kostrom. gos. tekhnol. un-t, 2001. 95 s. 2. Ochistka voloknistyh smesej cilindricheskimi kolkami / I. V. Frolova, A. Yu. Andreev, F. R. Kahramanov, T. Yu. Maksimovskaya // Izvestiya vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 2000. № 3. S. 70–73. 3. Novaya effektivnaya kolosnikovaya reshetka ochistitelya hlopka ot krupnogo sora : materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / O. Zh. Murodov, H. Nuralieva, R. N. Tozhiboev, O. Movlonov ; Akademiya nauk Respubliki Uzbekistan. Tashkent, 2005. S. 57–59. 4. Dzhuraev A., Murodov O. Zh., Sobirov K. O novom sposobe pererabotki semennogo hlopka-syrca. Novoe v tekhnike i tekhnologii tekstil'noj i legkoj promyshlennosti / Vitebskij gos. tekhnol. un-t. Vitebsk, 2005. S. 53–54. 5. Murodov O. Zh., Dzhuraev A. Groundation of the parameters of grate bar on elastic support with non-linear hardness [Obosnovanie parametrov kolosnikovoj reshetki na uprugoj opore s nelinejnoj zhestkost'yu] // The European Science Review. 2017. № 7-8 July–August. P. 109–111. 6. Izmenenie strukturnogo pokazatelya hlopka-syrca po tekhnologicheskim perekhodam ego pererabotki / S. A. Gazieva, B. D. Kurbonov, M. E. Nurov, H. I. Ibrogimov, P. N. Rudovskij // Izvestiya vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 2013. № 5. S. 131–135. 7. Rajabov O. I. The influence of the mode of movement of the pieces cotton when interacting with a cotton grid. Vliyanie rezhima dvizheniya klochkov hlopka pri vzaimodejstvii s hlopkovoj setkoj // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. 2019. Vol. 6, is. 3. P. 8455–8460.
Author's info: Murodov Orif Zh., Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan E-mail: baxrinjom@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7016-8680