1
Korobov Nikolay A.
Ivanovo State Polytechnic University
Gruzintseva Natal’ya A.
Ivanovo State Polytechnic University
Lysova Marina A.
Ivanovo State University of Chemical Technology
Gusev Boris N.
Ivanovo State Polytechnic University
BUILDING A DIGITAL RESEARCH METHODOLOGY IRREGULARITIES IN THE SURFACE DENSITY OF NONWOVENS
Korobov N. A., Gruzintseva N. A., Lysova M. A., Gusev B. N. Building a digital research methodology irregularities in the surface density of nonwovens. Tekhnologii i kachestvo = Technologies & Quality. 2021;2(52): 5–10. (In Russ.) https://doi.org/ 10.34216/2587-6147-2021-2-52-5-10.
DOI: https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021-2-52-5-10
УДК: 677.019
Publish date: 2021-05-27
Annotation: Ensuring the required level of quality of products produced by textile enterprises involves not only the final (output) control of its quality indicators, but also ensuring operational control over the relevant characteristics of raw materials and semi-finished products in technological processes throughout the entire production chain of textile material. Within the framework of the functioning of the quality management system of a textile enterprise, when conducting operational monitoring of technological processes, appropriate automated technical controls are required, built with the use of modern information technologies. In this paper, in order to assess the quality of the carding process in the production of combed or carded yarn, a method is proposed for the digital study of the structural unevenness in the surface density of this type of non-woven material, based on the principle of determining the sectorial and radial characteristics for this quality indicator.
Keywords: nonwovens, quality monitoring, surface density, structural unevenness, research methodology, coefficient of variation, heckling ball
Literature list: 1. GOST R ISO 9001–2015. Sistemy menedzhmenta kachestva. Trebovaniya. M. : Standartinform, 2015. 27, [10] s. 2. Novikov A. N. Razrabotka teoreticheskih i metodologicheskih principov sozdaniya sistem komp'yuternogo zreniya dlya avtomatizacii kontrolya kachestva tekstil'nyh materialov : dis. ... d-ra tekhn. nauk: 05.13.06. M. : RGU im. A. N. Kosygina, 2014. 287 s. 3. Ocenka kachestva tkanyh geosetok v processe ih formirovaniya / A. A. Kusenkova, N. A. Korobov, N. A. Gruzinceva, B. N. Gusev // Izvestiya vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 2017. № 5. S. 236–239. 4. Sevost'yanov P. A. Issledovanie nerovnoty odnomernyh voloknistyh produktov po dole komponentov i ee zavisimosti ot nerovnoty po linejnoj plotnosti // Tekhnologii i kachestvo. 2020. № 1(47). S. 15–21. 5. Sevost'yanov A. G. Metody i sredstva issledovaniya mekhaniko-tekhnologicheskih processov tekstil'noj promyshlennosti : [uchebnik dlya tekst. spec. vuzov]. M. : Legkaya industriya, 1980. 392 s. 6. GOST 15902.2–2003 (ISO 9073-2:1995). Polotna netkanye. Metody opredeleniya strukturnyh harakteristik. M. : Izd-vo standartov, 2004. 14, [3] s. 7. Komp'yuternaya programma binarizacii cifrovyh izobrazhenij prob netkanyh tekstil'nyh materialov : [svidetel'stvo o registracii elektronnogo resursa № 21692 v Ob"edinennom fonde elektronnyh resursov «Nauka i obrazovanie»] / N. A. Korobov, S. V. Pavlov, N. A. Gruzinceva, B. N. Gusev. Opubl. 10.03.2016. 8. Pavlov S. V., Gruzinceva N. A., Gusev B. N. Komp'yuternaya programma dlya izmereniya strukturnyh harakteristik netkanyh tekstil'nyh materialov : [svidetel'stvo o registracii elektronnogo resursa № 21693 v Ob"edinennom fonde elektronnyh resursov «Nauka i obrazovanie»]. Opubl. 10.03.2016.
Author's info: Korobov Nikolay A., Ivanovo State Polytechnic University, Ivanovo, Russia. E-mail: n-korobov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-1477-3464
Co-author's info: Gruzintseva Natal’ya A., Ivanovo State Polytechnic University, Ivanovo, Russia. E-mail: gruzincevan@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4312-6901
Co-author's info: Lysova Marina A., Ivanovo State University of Chemical Technology, Ivanovo, Russia E-mail: lysova7@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4551-4035
Co-author's info: Gusev Boris N., Ivanovo State Polytechnic University, Ivanovo, Russia. E-mail: gusevbn@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3333-5897