5
Sevostyanov Petr A.
Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art)
STATISTICAL SIMULATION OF FIBRE STRAIGHTENING DYNAMICS IN CARDING ON ROLLER MACHINE
Sevostyanov P. A. Statistical simulation of fibre straightening dynamics in carding on roller machine // Tekhnologii i kachestvo = Technologies & Quality. 2021;1(51): 28–32. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021-1-51-28-32.
DOI: https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021-1-51-28-32
УДК: 677.022.2 : 519.248 : 004.942
Publish date: 2021-03-11
Annotation: The article analyses the straightening of fibres in the working areas of roller carding machines. The initial assumptions and parameters are given, which were used to develop a computer model for statistical simulation of the process, taking into account the elastic-viscous properties of fibres and their interaction with neighbouring fibres, based on the methods of statistical dynamics. The dynamics of changes in the straightening of the fibres depending on their initial straightening and the number of passes of the fibres through the working zones are studied. It is established that the partial restoration of the tortuosity of the fibres due to their elasticity does not allow for their complete straightening, regardless of the number of repeated passes of the working areas of the machine.
Keywords: carding, roller carding machine, fibre straightening, statistical dynamics, computer simulation, elastic-viscous properties, residual fibre length
Literature list: 1. Sevost'yanov A. G., Sevost'yanov P. A. Modelirovanie tekhnologicheskih processov (v tekstil'noj promyshlennosti) : [ucheb. dlya vuzov po spec. “Pryadenie natur. i him. volokon”, “Tkachestvo”, “Proizvodstvo netkan. tekst. materialov”]. M. : Leg. i pishch. prom-st', 1984. 344 s. 2. Muzylev L. T. Issledovanie processa grebnechesaniya shersti i ego usovershenstvovanie : dis. … d-ra tekhn. nauk. M. : MTI, 1973. 393 s. 3. Ashnin N. M. Teoreticheskoe i eksperimental'noe issledovanie processa kardochesaniya voloknistyh materialov : dis. … d-ra tekhn. nauk. L., 1979. 474 s. 4. Zarubin V. M., Belogolovcev S. D. Analiz processa obrazovaniya prochesa // Izv. vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 1990. № 2. S. 22–24. 5. Skulanova N. S. Proektirovanie tekhnologii i sformirovannoj iz netradicionnyh vidov syr'ya apparatnoj sherstyanoj pryazhi : dis. ... d-ra tekhn. nauk. M., 2008. 306 s. 6. Komp'yuternoe modelirovanie dliny i toniny volokon shersti v topse i lente na osnove dannyh naturnyh eksperimentov / P. A. Sevost'yanov, K. V. Ordov, E. I. Bitus, T. A. Samojlova, V. V. Monahov // Izv. vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 2015. № 6. S. 185–189. 7. Gromov S. S., Sevost'yanov P. A. Analiz dinamiki dolevogo sostava dvuhkomponentnogo voloknistogo materiala v processe kardochesaniya // Izv. vuzov. Tekhnologiya tekstil'noj promyshlennosti. 2009. № 6(321). S. 109–112. 8. Sevost'yanov P. A. Dinamika i modeli osnovnyh processov pryadeniya : monografiya. Ch. 1. Ryhlenie, ochistka, smeshivanie, kardo- i grebnechesanie / Rossijskij gosudarstvennyj universitet im. A. N. Kosygina (Tekhnologii. Dizajn. Iskusstvo). M., 2020. 264 s.
Author's info: Sevostyanov Petr A., Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art). Moscow, Russia E-mail: petrsev46@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9919-5551