6
Galanin S. I.
Kostroma State University, Kostroma, Russia
Zhirova T. I.
Kostroma State University, Kostroma, Russia
USING 3D MODELS FROM CONDUCTIVE PLASTIC FOR GALVANOPLASTICS
Galanin S. I., Zhirova T. I. Using 3D models from conductive plastic for galvanoplastics // Tekhnologii i kachestvo = Technologies & Quality. 2020;1(47): 26–31. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2587-6147-2020-1-47-26-31
DOI: https://doi.org/10.34216/2587-6147-2020-1-47-26-31
УДК: 669:673.1:673.4:678.5-1:745.5
Publish date: 2020-04-16
Annotation: The possibility of using 3D models from a number of conductive plastics for electroforming is investigated. The ohmic resistances of a number of plastics have been experimentally determined, it is shown that the resistance is determined by the number and type of conductive component in the composite material and depends on the temperature. A comparative analysis of the galvanically deposited copper surface of a number of conductive plastics and ABS plastic with a conductive layer applied with a spray has been carried out. The possibility of forming high-quality galvanoplastic copper layers on the surface of 3D models of conductive VOLTA plastic is shown.
Keywords: electroforming, galvanic copper plating, conductive plastics, composite materials, 3D model growing, ohmic resistance, tightening
Literature list: Galanin S. I., Arnol'di N. M., Zezin R. B. Tekhnologiya yuvelirnogo proizvodstva. – M. : SPM-Industriya, 2017. – 511 s. Gruzdeva L. A., Galanin S. I. Osobennosti gal'vanoplasticheskogo formirovaniya osadkov iz sernokislyh elektrolitov medneniya // Nauchnye issledovaniya i razrabotki v oblasti dizajna i tekhnologij : materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. (Kostroma, 4 aprelya 2019 g.) / sost. N. N. Muravskaya. – Kostroma : Kostrom. gos. un-t, 2019. – S. 94–98. Galanin S.I. Vliyanie sociokul'turnoj sredy na formirovanie rynka yuvelirnyh izdelij i bizhuterii // Kostromskoj gumanitarnyj vestnik. – 2014. – N 1(7). – S. 74–77. Kotova K. V., Galanin S. I. Modnye trendy i bizhuteriya // Tekhnologii i kachestvo. – 2019. – N 2(44). – S. 26–33. Galanin S. I. Hudozhestvennoe materialovedenie: nemetallicheskie materialy : v 2 ch. CH. 1. Polimery : ucheb. posobie. – Kostroma : Izd-vo Kostrom. gos. tekhnol. un-ta, 2007. – 79 s.
Author's info: Galanin S. I., Doctor of Technical Science, Professor, Kostroma State University, Kostroma, Russia. E-mail: sgalanin@mail.ru
Co-author's info: Zhirova T. I., Student, Kostroma State University, Kostroma, Russia. E-mail: pariisk@yandex.ru